Publikacje

Publikacje w „Acta Botanica Cassubica”

Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego

1. WILGA M. S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2011. Nowe stanowisko bezblaszki kulistozarodnikowej Rimbachia arachnoidea (Peck) Redhead w rezerwacie przyrody „Jar rzeki Raduni” (Pomorze Gdańskie). Acta Bot. Cassub. 10: 163-167.

2. WILGA M. S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2012. Nowe stanowisko języczka strefowanego Arrhenia spathulata (Fr.: Fr.) Redhead w rejonie Gdańska-Brzeźna. Acta Bot. Cassub. 11: 201-206.

3. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2014. Gwiazda wieloporowata Myriostoma coliforme (Dicks.) na Ziemi Lubuskiej Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda on the Ziemia Lubuska area Acta Bot. Cassub. 13: 55-59

Publikacje w Chrońmy Przyrodę Ojczystą

1. Dariusz Karasiński, Mirosław Wantoch-Rekowski, Marcin S. Wilga 2016 Pierwsze stwierdzenie nieciennicy guzowatej Pachykytospora tuberculosa w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 72 (5): 371-379

Publikacje w „Przeglądzie Przyrodniczym” Klub Przyrodników, Świebodzin

1. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2008. Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy). Przegl. Przyr. 19 (3-4): 87-95.

2. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2009. Notatki mikologiczne z okolic Białogóry (Pomorze Gdańskie). Przegl. Przyr. 20 (1-2): 35-43.

3. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2010. Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy) – uzupełnienie. Przegl. Przyr. 21, 1: 83-85

4. WILGA M. S., WANTOCH-REKOWSKI M., CHOJNACKI W. 2010. Grzyb Holwaya mucida (Schulzer) Korf & Abawi (Ascomycota) w rejonie Gdańska na tle jego rozmieszczenia w Polsce. Przegl. Przyr. 21,4: 23-28.

5. WILGA M. S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2010. Siatkoblaszek maczugowaty Gomphus clavatus (Pers.: Fr.) S. F. Gray – nowy gatunek grzyba w rejonie Wejherowa. Przegl. Przyr. 21, 3: 29-34.

6. WILGA M. S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2011. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu przyrody „Zamkowa Góra” w Kaszubskim Parku Krajobrazowym (Pojezierze Kaszubskie). Przegl. Przyr. 22, 1: 84-96.

7. WILGA M. S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2012. Piestrzenica infułowata Gyromitra infula (Schaeff.: Fr.) Quél. – nowe stanowisko na Pomorzu Gdańskim. Przegl. Przyr, 23, 1: 77-81.

8. WILGA M. S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2012. Przyczynek do poznania macromycetes rezerwatu przyrody „Cisowa” w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (Pomorze Gdańskie). Przegl. Przyr. 23, 4: 60-67.

9. WILGA M. S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2013. Stanowisko rozetki wierzbowej Hypocreopsis lichenoides (Tode: Fr.) Seaver (macromycetes, Ascomycota) na Pomorzu Gdańskim. Przegl. Przyr. 24, 1: 67-71.

10. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2013. Nowe stanowisko Phellinus hippophäicola H. Jahn. (macromycetes) w Gdańsku. Przegl. Przyr. 24,1: 56-60

11 WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. Nowe stanowisko Entoloma hytrophilum w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Przegl. Przyr. 24,2: 43-48

12. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2014. Kolejne stanowisko rzadkiego grzyba – rozetki wierzbowej Hypocreopsis lichenoides (Tode: Fr.) Seaver na Ziemi Gdańskiej. Przegl. Przyr. 25, 3: 59-62.

13. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2015. Grzyb Elaphocordyceps longisegmentis (Ascomycota) w Dolinie Samborowo. Przegl. Przyr. 26, 1: 61-64.

14. ŚLUSARCZYK T., GRYC M., WANTOCH-REKOWSKI M. 2015 Nowe stanowiska grzybów z rodzaju zasłonak (Cortinarius) w Polsce. Przegl. Przyr. 26, 2: 3-21

15. Wilga M.S. Wantoch-Rekowski M. Grzyby Wielkoowocnikowe i Śluzowce Ogrodu Roślin Leczniczych Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego Przegl. Przyr. 29, 1 (2018): 21-33

Inne periodyki i maszynopisy

1. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2010 Grzyby (mycota) wybranych rejonów miasta Sopotu. Praca wykonana na zlecenie Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sopocie, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” (mscr.)

2. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2011 (mscr.). Grzyby (Mycota) rezerwatu przyrody „Jar rzeki Raduni”. Praca wykonana na zlecenie RDOŚ w Gdańsku, Gdańsk.

3. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2010 (mscr.). Grzyby (Mycota) Pasa Nadmorskiego w Gdańsku. Praca wykonana na zlecenie Polskiego Klubu Ekologicznego, Oddz. Wschodnio-Pomorski, Gdańsk.

4. CIECHANOWSKI M., MACHNIKOWSKI W., WANTOCH-REKOWSKI M., WILGA M. S., ZIELIŃSKI S. 2012. Sopot Zielone Miasto. Sopot the City of Green Space. Urząd Miasta Sopot, 176 pp.

5. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2012-2013 (mscr.). Grzyby makroskopijne 11 rezerwatów przyrody Pomorza Gdańskiego. Praca wykonana na zlecenie Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gdyni, Gdynia-Gdańsk.

6. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M., SUEOKA Y. 2013 (mscr.). Wykaz gatunków grzybów stwierdzonych w strefie brzegowej Tugi podczas BioBlitz 2013. Nowy Dwór Gdański, 20 września 2013, mscr.

7. NEUBAUER G., WANTOCH-REKOWSKI M., WANTOCH-REKOWSKA M., WILGA M. S. 2013. Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej. Raport z prac wykonanych w 2013 r. Praca wykonana na zlecenie Nadleśnictwa Strzałowo, mscr.

8. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2013 Ocena lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych „Gęś” wraz z przebiegiem trasy kabla pod kątem zagrożeń dla grzybów. Praca wykonana na zlecenie „Naturo” Piotr Dmochowski

9. WANTOCH-REKOWSKI M. WANTOCH-REKOWSKA M., WILGA M. S. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatów „Kruszynek” i „Mechowisko Radość” na Pojezierzu Bytowskim praca na zlecenie Pracownia Przyrodnicza „Pro Natura Pro Homini” Katarzyna Bociąg

10. WANTOCH-REKOWSKI M., WANTOCH-REKOWSKA M., WILGA M.S. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu „Moczadło” – raport z prac
badawczych praca na zlecenie „Pro Natura Homini” Katarzyna Bociąg

11. WANTOCH-REKOWSKI M., WANTOCH-REKOWSKA M., WILGA M.S. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu „Mechowiska Sulęczyńskie” praca na zlecenie „Pro Natura Homini” Katarzyna Bociąg

12. WANTOCH-REKOWSKI M. WILGA M.S. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu „Pużyckie Łęgi” praca na zlecenie BULiGL w Gdyni

13. WANTOCH-REKOWSKI M. WILGA M.S. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Torfowisko Potoczek praca na zlecenie BULiGL w Gdyni

14. WANTOCH-REKOWSKI M., WILGA M.S. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu „Łęgi nad Sweilią” praca na zlecenie BULiGL w Gdyni

15. WANTOCH-REKOWSKI M., WILGA M.S. Grzyby wielkoowocnikowe Grudziądz-Węgrowo (2014-2015) praca na zlecenie „Proeko” Maciej Przewoźniak

16. WANTOCH-REKOWSKI M., WILGA M.S. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Pasa Nadmorskiego Jelitkowo-Nowy Port praca na zlecenie Biura Projektów Środowiskowych Michał Przybylski

17. Wantoch-Rekowski M. Wilga M.S. 2016 Grzyby wielkoowocnikowe na obszarze pod projektowaną linią EE 110 kV – Pelplin-Malbork praca na zlecenie „Proeko” Maciej Przewoźniak

18. Wantoch-Rekowski M. Wilga M.S. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwaty Jeziora Małe i Duże Sitno praca na zlecenie „Pro Natura Homini” Katarzyna Bociąg (2016)

19. Wantoch-Rekowski M. Wilga M.S. Grzyby wielkoowocnikowe Kalwarii Wejherowskiej pod projektowanym wyciągiem praca na zlecenie „Proeko” Maciej Przewoźniak

20. Wantoch-Rekowski M. Wilga M.S. Grzyby wielkoowocnikowe parku w Starogardzie Gdańskim na zlecenie Biura Analiz i Ekspertyz Środowiskowych EUREKO Marcin Kulik

21. Wantoch-Rekowski M. Wilga M.S. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Piaśnickie łąki praca na zlecenie „Pro Natura Homini” Katarzyna Bociąg 2017

22. Wantoch-Rekowski M. Grzyby wielkoowocnikowe Otomin-Sulmin praca na zlecenie Naturo Piotr Dmochowski październik 2016

23. Wantoch-Rekowski M. Wilga M.S. Grzyby wielkoowocnikowe wzdłuż projektowanej drogi ekspresowej S 10 na odcinku Toruń-Bydgoszcz  praca na zlecenie A. Kiczyńska Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska 2017

24. Wantoch-Rekowski M. Wilga M.S.  Grzyby wielkoowocnikowe pasa technicznego modernizowanej drogi komunikacyjnej Wejherowo-Celbowo praca na zlecenie Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra 2017

25. Wantoch-Rekowski M. Wilga M.S. Grzyby wielkoowocnikowe Sprawozdanie z prac badawczych w okresie luty -październik 2017 r. w ramach projektu „Budowa trasy komunikacyjnej Bulwar Zielony w Gdańsku”

26. Wantoch-Rekowski M. Grzyby wielkoowocnikowe na odcinku D 22 Swarożyn-Zabagno raport z prac badawczych 15 kwietnia 2018 praca na zlecenie Biura Projektów Środowiskowych Michał Przybylski

 

 

Artykuły niepublikowane (maszynopisy)

1. WILGA M. S. 2010. Stanowisko bezblaszki kulistozarodnikowej Rimbachia arachnoidea (Peck) Redhead w dolinie Samborowo (Trójmiejski Park Krajobrazowy)

2. WILGA M. S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2012-2013. Grzyby i śluzowce Ogrodu Roślin Leczniczych Katedry i Zakładu Farmakognozji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

3. WANTOCH-REKOWSKI M., WANTOCH-REKOWSKA M. (2013) Grzyby wielkoowocnikowe Nadleśnictwa Lipusz raport prac badawczych wykonanych w latach 2004-2013

4. WANTOCH-REKOWSKI M., WANTOCH-REKOWSKA M. (2013) Grzyby wielkoowocnikowe Nadleśnictwa Kościerzyna raport prac badawczych
wykonanych w latach 2004-2013

5. WANTOCH-REKOWSKI M., WANTOCH-REKOWSKA M. WILGA M. S. (2013) Grzyby wielkoowocnikowe Nadleśnictwa Wejherowo raport prac
badawczych wykonanych w latach 2009-2013

6. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) rezerwatu przyrody „Wąwóz Huzarów” w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

7. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. Kolczakówka żółtobrązowa Hydnellum compactum (Pers.: Fr.) P. Karst. w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

8. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. Grzyb Elaphocordyceps Longisegmentis (ascomycota) w Dolinie Samborowo (Trójmiejski Park Krajobrazowy) na tle jego krajowych stanowisk

9. WANTOCH-REKOWSKI M., WILGA M.S. Grzyby wielkoowocnikowe projektowanego użytku ekologicznego „Borowikowe Wzgórze” (2014-2015)

10. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. Grzyby Pachykytospora tuberculosa (Fr.) Kotl. & Pouzar i Heteromycophaga glandulosae P.Roberts. w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy)

11. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. Przyczynek do poznania grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) rezerwatu „Dolina Kłodawy”

12. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) rezerwatu „Źródliska w Dolinie Ewy” (Trójmiejski Park Krajobrazowy)

13. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. Grzyby makroskopijne (macromycetes) rezerwatu przyrody „Dolina Strzyży” w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

                                                          MEDIA

https://radiogdansk.pl/wiadomosci/item/65694-coraz-wiecej-amerykanskich-grzybow-w-pomorskich-lasach/65694-coraz-wiecej-amerykanskich-grzybow-w-pomorskich-lasach

 

https://radiogdansk.pl/audycje-rg/ptasie-radio-gdansk/item/79856-ptasia-islandia-w-wydaniu-miroslawy-i-miroslawa-wantoch-rekowskich

 

https://radiogdansk.pl/wiadomosci/item/65694-coraz-wiecej-amerykanskich-grzybow-w-pomorskich-lasach

 

https://radiogdansk.pl/audycje-rg/ptasie-radio-gdansk/item/62953-irlandzka-wycieczka-na-morskie-papugi-miroslawy-i-miroslawa-wantoch-rekowskich

 

https://radiogdansk.pl/audycje-rg/inne-audycje/borem-lasem/item/58120-miejsca-w-trojmiejskim-parku-krajobrazowym-w-ktorych-nie-bedzie-wycinki-drzew

 

https://radiogdansk.pl/audycje-rg/ptasie-radio-gdansk/item/55766-ptasia-wycieczka-park-babeczka-i-cyraneczka

 

https://radiogdansk.pl/audycje-rg/inne-audycje/magazyn-ekologiczny/item/50102-miroslaw-wantoch-rekowski-na-grzybobraniu-z-aparatem-fotograficznym

 

https://radiogdansk.pl/wiadomosci/item/30985-uwaga-na-gaski-zielone-popularne-grzyby-na-cenzurowanym

 

https://radiogdansk.pl/audycje-rg/inne-audycje/borem-lasem/item/26822-jeden-grzyb-na-obiad-dla-calej-rodziny-juz-mozna-zbierac-purchawice

TVP Katowice

Śląski Ogród Botaniczny

Wystawa grzybów w Białowieży

 

Grzyby w maju ? Radio Gdańsk 21/05/2019