Polyporus arcularis

Polyporus arcularis

Żagiew włosistobrzega

  Polyporus arcularis

                     (Batsch) Fr.

 

10 marca 2019 Kalisz Kaszubski
3 maja 2014 rezerwat Stawy Milickie

owocniki

kapelusz: 

10-40(80) mm średnicy, 1-4 mm grubości; żółtobrązowy, ochrowobrązowy, jasnobrązowy, w centrum często ciemniejszy; kulisty, wypukły do płytko lejkowatego; powierzchnia drobno łuseczkowata, szorstka, wysychający koncentrycznie pomarszczony; brzeg ostry, nieco podwinięty, z ochrowymi szczecinkami

pory: 

białawe, kremowe, wydłużone i wielokątne, 1-2 mm długości, 0.5-1 mm szerokości, przy brzegu mniejsze do zanikających, nieco zbiegające; długość rurek do 3 mm

trzon: 

centralny lub nieco ekscentryczny; 15-40(60) x 2-4(7) mm, cylindryczny, u podstawy grubszy; jasnobrązowy; powierzchnia drobnołuseczkowata, filcowata; pełny

miąższ: 

łamliwy, suchy twardy i łamliwy; w kapeluszu 1-2 mm grubości; zapach słaby, smak łagodny

forma ochrony:

brak

wartość:

niejadalne

występowanie:

owocniki wyrastają wiosną w cieplejszych rejonach, pojedynczo i w grupach, na martwym drewnie drzew liściastych, na gałęziach ale też i na drobnych gałązkach

internet:

Snowarski

galeria zdjęć