Meruliopsis taxicola

Meruliopsis taxicola

Klejoporek winnoczerwony

    Meruliopsis taxicola

        (Pers.: Fr.) Gilbertson & Ryvarden

 

12 października 2013 Puszcza Piska
11 lipca 2019 TPK Gdańs Złota Karczma

 

owocniki


resupinaty:

rozpostarte, rzadko odgięte na brzegu, do 3 mm grubości z białym lub bladym brzegiem do 1 cm szerokości, powierzchnia opalona do purpurowoczarnej, zwykle z kolistymi do owalnych lub kanciastymi dołkami do 1 mm głębokości, 2-5/ 1 mm

forma ochrony:

status na Czerwonej liście [R] rzadki

wartość:

niejadalne

wystepowanie:

owocniki roczne wyrastają na drewnie drzew iglastych, zwłaszcza świerka

inne nazwy:

 włókniczek winnoczerowny

internet:

Snowarski
galeria zdjęć