Lactarius rufus

Lactarius rufus

  Mleczaj rudy

Lactarius rufus

        (Scop.: Fr.) Fr.

 

  

23/09/2018 Stilo                                            01/09/2012 Stilo

  

02/10/2016 Stilo                                              27/10/2005 Kaszuby

 

owocniki

kapelusz:

3-10 cm, jasno lub ciemnoczerwonobrązowy, niestrefowany, w środku za młodu z wystającym, później zagłębionym ostrym garbkiem; skórka sucha, bez połysku

blaszki:

bladoczerwonawoochrowe, na starość ciemnieją

mleczko:

niezmiennie białe, ostre

trzon:

bledszy niż kapelusz, cielisty, czerwonobrązowawy

forma ochrony:

brak

wartość:

niejadalne

inne nazwy:

podrydzyk ostry, mleczaj czerwonobrunatny

występowanie:

od czerwca do listopada we wszystkich lasach, zwłaszcza iglastych i mieszanych pod sosnami, świerkami

internet:

Snowarski

galeria zdjęć