Botryobasidium aureum

Pajęczynowiec złotawy
Botryobasidium aureum
                    Parmasto

Znalezisko z 6 sierpnia na kłodzie bukowej (anamorfa)

Rezerwat Zamkowa Góra Kartuzy

Podziękowania dla Darka Karasińskiego za oznaczenie.

Snowarski