Amylostereum chailletii

   Skórniczek jodłowy
Amylostereum chailletii

               (Chaillet ex Fr.) Boidin

Owocniki znalezione 24 kwietnia 2013 na karpie świerka
TPK Gdańsk Dolina Zajęcza

owocniki
kapelusz:
wystający w dachówkowatych skupieniach lub rzędach            z rozszerzonej nasady, wykazujące skłonność do budowy dwuwarstwowej, ponieważ górna filcowata jest
wyraźnie ciemniejsza, ciemnobrunatnoczarniawa i luźniejsza niż leżący pod nia kontekst; warstwa filcu grubości 0,4-0,2 mm występuje przeważnie na brzegu kapelusza;
grzyb wytwarza też rozległe, do kilkudziesięciu cm owocniki resupinatowe; kontekst jasnoszarobrunatnawy z jaśniejszą warstwą hymenialną na dolnej stronie; hymenofor
warstwowany, powierzchnia hymenialna gładka, często jednak nierówna lub guzkowata, w okresie wzrostu w lecie i jesieni często bladocynamonowoochrowa lub orzechowobrunatna,
w zimie i wiosną bardziej ochrowoszara, bledsza, w stanie suchym popękana, w okresie wilgotnym nasiąkająca wodą      i bardziej ciemnoszaroniebieskawa
forma ochrony:
brak
wartość:
niejadalne
występowanie:
cały rok na pniach iglastych, głównie jodły
internet:
Snowarski

galeria zdjęć