Aleurocystidiellum disciforme

  Tarczóweczka krążkowata
Aleurocystidiellum disciforme
                            (DC. : Fr.) Telleria

Owocniki znalezione 5 listopada 2015 na martwym dębie
TPK Gdańsk Dolina Radości

owocniki
resupinatowe, do kilku cm, z niewielkim kapelusikiem
forma ochrony:
status na Czerwonej liście [E] wymierające
wartość:
niejadalne
występowanie:
cały rok na martwym drewnie dębu
gatunki podobne:
skórnik pomarszczony
internet:
Snowarski
galeria zdjęć