Agrocybe erebia

Polówka czekoladowobrązowa (ponura) 
                      Agrocybe erebia
                       (Fr.) Kühner ex Singer

Owocniki znalezione 27 września 2017

Puszcza Darżlubska Orle

owocniki
kapelusz:
do 8 cm, czekoladowo-brązowy, higrofaniczny, w stanie suchym brązowawy
skórka:
mazista na brzegu często z bladymi kosmkami osłony
blaszki:
bladobrązowawe, szeroko przyrośnięte
trzon:
bladobrązowy jak drewno, u podstawy ciemniejszy, włókienkowaty ze skórkowatym
pierścieniem

miąższ:
o smaku łagodnym lub gorzkim
forma ochrony:
brak
wartość:
niejadalne
występowanie:
rzadki, spotykany grzyb występujący w lasach mieszanych
internet:
Snowarski
galeria zdjęć